kop
ANBI logo

ANBI gegevens Borssele

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt vanaf deze datum verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Op de website van onze gemeente zijn sinds kort de gegevens te raadplegen en voldoen wij aan de nieuwe ANBI-regeling.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI heeft een aantal voordelen.

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Leden van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten het gemeentelid en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

ANBI gegevens diaconie gemeente Borssele 2020

ANBI gegevens kerkelijke gemeente Borssele 2020

© 2018 Federatie 'De Samenwerking