In verband met een fusie wordt deze website met ingang van juni 2021 niet meer geactualiseerd. U kunt ons vinden op onze nieuwe website www.hetvierhuis.nl

kop

Welkom

op de website van de federatieve gemeenten 's-Heer Arendskerke, Borssele, Lewedorp en Nieuwdorp.

Met ingang van zondag 7 maart 2021 is het weer mogelijk de kerkdiensten fysiek bij te wonen met maximaal 30 gemeenteleden. Hiervoor is aanmelden verplicht!
Graag hiervoor aanmelden bij de scriba van de kerkenraad van
Het Vierhuis i.o., Stephan de Visser, via email:


Deze federatie bestaat uit een viertal kleine geloofsgemeenschappen die elkaar door de jaren heen hebben leren kennen als protestantse gemeenten die veel met elkaar gemeen hebben.
Tussen Lewedorp en Nieuwdorp zijn historische banden. Borssele, ’s-Heer Arendskerke en Lewedorp delen sinds 2007 een predikant, ds. M.J. Wisse. Aan Nieuwdorp is kerkelijk werker mevr. J.M. Meulensteen verbonden.

Wij weten ons op weg gezet naar het Koninkrijk van God en proberen daar in woord en werk van te getuigen. Daarbij zijn wij als kleine gemeenten elkaar tot steun en inspiratie. Op deze website laten we zien hoe dat gestalte krijgt.

********************


- Nieuwsbrief (08 april 2021)

- Nieuwsbrief (11 maart 2021)

- Nieuwsbrief (januari 2021)

- Beleidsplan 2021-2026 van de protestantse gemeente "Het Vierhuis"

- Nieuwsbrief van de kerkenraad (17 december 2020)

- Nieuwsbrief van de kerkenraad (02-11-2020)

- Brochure Kringwerk 2020-2021

-
Gemeentegids van de Catharinakerk

- Nieuwsbrief 5 van Amecet

- Informatie over "Geloven in de Delta"

- Informatie over federatie 'Rond de Zwake'

- Privacybeleid

ACTUALITEITEN


Afsluiting seizoen kindernevendienst. Kom jij ook?

********************



Geluidsmechanisme kerkklokken in reparatie

"Het beste nieuws!"

Wat is het beste nieuws dat je kunt bedenken? Op welk nieuws hoop je…voor jezelf of voor anderen in de wereld. We gaan op weg naar het feest van Jezus die licht en vrede brengt.
Alle kinderen van de nevendiensten hebben een boekje in de bus gekregen. Vanaf maandag 30 november kun je in de adventstijd iedere dag een verhaal lezen, een spelletje of een gezinsactiviteit doen. In de kerkdienst hebben we een mega-grote krantenpagina….wat zou erop staan… je kunt het hier al zien, op de website!"

- Bekijk hier de Adventsbode 2020

********************

Startdienst 27 september 2020.

Zondag 27 september jl. hadden we in Nieuwdorp onze start van het winterseizoen in federatieverband.
Geen koor om de dienst op te luisteren maar toch iets extra’s: een pianiste afkomstig uit het grensgebied Polen-Oekraine genaamd Renata Sadova. Zij speelde voor ons een paar mooie klassieke stukken die goed in het gehoor lagen. Het was een afwisselende dienst. Door de diverse gemeenteleden werden schriftlezingen en een mooi gedicht van Jelly Verwaal voorgelezen, getiteld “een unieke dag”. Ook mochten we toen nog zingen in onze kerk, wat inmiddels weeral voorbij is.
Het diaconaal project voor Amecet van de afgelopen 2 jaar was afgerond en het bedrag werd door de kinderen (onder applaus en confetti vuurwerk) in een mooi versierde enveloppe kenbaar gemaakt. Maar liefst € 5.658,61 was er binnen gekomen voor het weeshuis van Els v Teijlingen in Soroti, Oeganda!
De bedankbrief/mail van Els is dan ook voorgelezen met een aantal nieuwtjes die ze te melden had. Ze was erg dankbaar dat wij vanuit onze 4 Zeeuwse Gemeentes dit project gerealiseerd hadden en was uiteraard benieuwd naar het eindresultaat. Met dit geld kunnen ze weer mooie dingen opstarten.

Ook werd het nieuwe doel van de diaconieën door de voorzitter van het Stichtingsbestuur Leergelden Oosterschelde regio nader toegelicht. Zeeuwse kinderen waarvan de ouders het “niet breed hebben” kunnen b.v. geholpen worden door de aanschaf een tweedehandsfiets, een laptop en andere hulpmiddelen voor school. Hopelijk kunnen we de komende 2 jaren voor hen ook een mooi bedrag bij elkaar krijgen.


-
Bedankbrief Amecet / Els van Teijlingen
(26-09-2020)



- Nieuwsbrief (27 september 2020)

- Nieuws van Stichting Projecten in Nepal


********************
- Nieuwsbrief van de federatiekerkenraad (27-05-2020)

- Kleurplaat Pinksteren (27-05-2020)


Op 4 mei 2020 is namens de PKN kerk bij de plaquette aan de muur van de kerk een bloemstuk gelegd voor hen die vielen.


- Bericht van Theo van Teijlingen en groet uit Oeganda (30-04-2020)

****************

Paaslied in coronatijd op de melodie van: 'zolang wij ademhalen'

Juist ook in deze dagen in de Paastijd is het 'anders dan anders' voelbaar, daarover zingt dit lied:

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.

Geen zingende gemeente,
geen hartverrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.

Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf;
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan,
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!

In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.

Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.


tekst ‘This Easter celebration’ 2020
geschreven door Carolyn Winfrey Gillette
vertaald door Gert Landman in april 2020

te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’ Lied 657
of evt. ‘De ware kerk des Heren’ Lied 968


********************

Theo van Teijlingen niet live in Lewedorp maar wel te horen en zien!! - Kijk en luister hier verder


****************

Jaarlijkse bijeenkomst ambtsdragers federaties "De Zwake"en "De Samenwerking"

Afgelopen 4 maart waren ambtsdragers uit de beide federaties voor de tweede keer bijeen op een jaarlijkse avond, deze keer in Lewedorp. Niet iedereen kon aanwezig zijn, maar wel 35 personen schoven aan voor een gezamenlijke maaltijd.
Waarom worden deze avonden gehouden? Voor verdieping van het werk dat velen onder u verrichten ten dienste van uw plaatselijke gemeente, en voor de kerken in regionaal verband. Ontmoeting, elkaar leren kennen, is dan een goede, eerste stap.

Bouwen aan de kerk van vandaag en morgen kan niet zonder bouwen aan onderling vertrouwen.

Dat ook daaraan wordt gewerkt, laat onderstaande foto zien!

Federatie kinderdienst 2 februari 2020 in 's-Heer Arendskerke

De kerkdienst was voorbereid door de kinderen zelf. Het was een mooie dienst. De kinderen zijn zelf ook aan de slag gegaan in de keuken. Allerlei taarten en andere lekkernijen werden na de dienst verkocht voor Amecet. Een mooi bedrag is hierbij opgehaald. Allen die aan deze kerkdienst hebben meegewerkt hartelijk dank!

Kijk hier naar de beelden/filmpjes getoond tijdens de dienst


Afscheid en bevestiging van ambtsdragers en afscheid van vrijwilligers op 12 januari 2020

Jeugddienst in Lewedorp 27 oktober 2019

Na een gedegen voorbereiding hebben Jana, Collin, Sylvan, Adriaan, Floor, Lars, Elias, Pieter en Rosie het thema ‘Muziek’ uitgewerkt voor deze jeugddienst. Eigenlijk begon dit al met een interview voor de kerk: ‘wat betekent muziek voor u/je’. Via inleidingen op de lezingen werd duidelijk dat in de Bijbel muziek verschillende functies kan hebben. Deze morgen hebben we het samen zijn extra ervaren door muziek...

Nogmaals hartelijk dank voor ieders inbreng! En natuurlijk is deze dienst nog te horen via kerkdienst gemist.

Regiodienst op 13 oktober 2019 in Nisse waarin de "Slag om de Schelde" tijdens deze kerkdienst werd herdacht

Moed tot vrijheid! Ze kwamen van ver om hier in een land dat ze niet kenden, te strijden voor onze vrijheid. In Zeeland was dat in oktober ’44. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Het moet worden onderhouden. Een leven leiden dat mensen insluit, niet uitsluit. Delen wat we hebben. Zorgen voor dieren, voor moeder aarde. Wees bereid om verantwoording af te leggen over de hoop die in u is.


STARTzondag in Nieuwdorp 29 september 2019


Oecumenische openluchtdienst in Lewedorp op 30 juni 2019


Op Pinkstermorgen in 's-Heer Arendskerke hebben we geprobeerd reuzen bellen te maken tijdens de kindernevendienst. We hadden daar een beetje wind bij nodig anders lukte het niet goed. Deze wind doet ons ook denken aan de Heilige Geest die tijdens Pinksteren het huis binnen waaide bij de leerlingen van Jezus. Zij kregen hierdoor kracht en de woorden waaiden in hun hoofd. Woorden die zij spraken tegen iedereen die het verhaal over Jezus en God wilden horen.


Optreden van muziekvereniging Euterpe tijdens de jaarmarkt op 18 mei 2019

Een week voor Palmzondag werden door de kinderen van de nevendienst paaskruisen gemaakt en versierd. Op Palmzondag werden een aantal van deze paaskruisen bezorgd bij verschillende mensen in 's-Heer Arendskerke die niet naar de kerk konden komen.

Kinderdienst in Borssele op 3 februari 2019

Droom jij weleens, droomt u weleens?

In de kinderdienst in Borssele heeft Celeste een aantal verhalen uit het leven van Jozef voorgelezen. De kinderen wilden graag kijken en daarom hebben de “nevendienst-juffen” zich verkleed als vader Jakob, broers, en zelfs een dominee als “karavaan-leider”. De echte hoofdrol was voor Dieshara als een hele trotse Jozef, een gevangen Jozef en een machtige Jozef. Door veel kinderen was de echte put geknutseld en een prachtige jas gekleurd.
Het lied “Jozef had een jas” verteld het hele verhaal en konden we samen zingen. Het is een leuk filmpje op YouTube! Klik HIER voor het filmpje en het liedje.
Lisanne heeft ons bijgepraat over het wonen in “Amecet”. De mooie fotoboeken konden na de dienst bekeken worden en er waren spulletjes die in Afrika gemaakt zijn, te koop.
Als herinnering kregen alle kinderen een dromenvanger cadeau, om de goede en mooie dromen vast te houden en terug te denken aan Jozef die het niet altijd makkelijk had maar ervaarde dat God dichtbij hem bleef.



Vrijwilligers gezocht

Om de twee weken wordt er in Poelwijck op woensdagmiddag een kerkdienst gehouden. De voorgangers komen beurtelings uit de Damiaanparochie en de protestantse gemeente van ’s-Heer Arendskerke. Vrijwilligers maken de zaal gereed voor de kerkdienst, halen bewoners op en brengen hen na de kerkdienst en de koffie weer naar hun kamer. De kerkdiensten beginnen om 14.30 uur. De vrijwilligers starten om 13.30 uur met het klaarzetten van de zaal en zijn omstreeks 16.00 uur klaar met hun werk.
Omdat onlangs twee vrijwilligers gestopt zijn met dit werk, hebben we dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal vrijwilligers. Overal en ook hier geldt immers: vele handen maken licht werk. Als u iemand weet die dit werk wil of kan doen, of wanneer u dit zelf wilt doen, wilt u dan contact met mij opnemen (e-mail: ; tel.nr. 0113-561322). Ook mensen die niet behoren tot de parochie of de protestantse gemeente zijn welkom en ook leden van buurgemeenten. Nodig zijn respect voor de bewoners, affiniteit met de kerkdiensten, plezier in het werk.

****************

Regiodienst in Nieuwdorp op 28 oktober 2018

Bedankt namens Stichting Projecten in Nepal


Op 30 september werd het eindbedrag bekend gemaakt van het project waar de diaconieën van ’s Heer Arendskerke, Lewedorp, Borssele en Nieuwdorp 2 jaar geld voor ingezameld hadden. Ook de kindernevendienst had hun steentje bijgedragen. Wij stonden perplex toen het bedrag bekend gemaakt werd dat iedereen bij elkaar gespaard had:
€ 5100,93. Wat een bedrag! Daarvoor willen we iedereen die hier aan bijgedragen heeft dan ook hartelijk bedanken. Wij hebben de afgelopen 2 jaar met heel veel plezier samengewerkt met de diaconieën, de lijntjes waren kort en duidelijk.
Met dit bedrag willen wij in 2019 weer Down Syndrome Society Nepal helpen met hun dagopvangcentrum. Inmiddels komen hier 32 kinderen/ jongvolwassenen in de leeftijd van 8-32 jaar. Zij komen naar het dagopvangcentrum 6 dagen per week van 10-15 uur en leren daar dansen, lezen, schrijven enz. In 2019 zullen we u via het kerkblad op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nogmaals hartelijk dank namens Stichting Projecten in Nepal,

Heleen van Vlaardingen, Sjef van den Broek, Toob en Anja Meerman

****************

Startzondag op 30 sepember 2018 in 's-Heer Arendskerke. Afsluiting diaconieproject Stichting Projecten in Nepal. Presentatie nieuw project van de gezamenlijke diaconieën: AMECET in Soroti, Oeganda.
Meer informatie over dit project vindt u onder de pagina Organisatie/Diaconie

Verslag van bezoek aan Nepal

De eerste week van mei 2018 hebben wij een bezoek gebracht aan Down Syndrome Society Nepal in Kathmandu, waar o.a. de diaconie regelmatig voor collecteert en waar ook particulieren vanuit de kerk hun steentje aan bijdragen.

Inmiddels komen er al 32 gehandicapten, hoofdzakelijk met Syndroom van Down, variërend in de leeftijd van 8 tot 31 jaar, 6 dagen in de week naar het centrum voor de dagopvang. In 2016 waren dit er nog 25. Het hele dagprogramma hebben we meegemaakt. Er werd gestart met ochtendgymnastiek om alle spieren goed los te maken. 2 groepen gingen daarna schrijven en 1 groep ging kaarten inkleuren voor de verkoop. De lunch werd genuttigd en ook de pupillen zorgden voor de afwas volgens een corveeschema. En net als bij ons had niet iedereen even veel zin om de afwas te doen. Wie geen corvee had, kon zich lekker uitleven met een potje voetbal op het binnenplein.

Na de middag werden er nog korte leerspelletjes gedaan ( de concentratie nam al af) en werd er gedanst op muziek. Alles onder leiding van vaste krachten die veel affiniteit met gehandicapten hebben. Op loopafstand van het dagopvangcentrum is de Silver Mountain School of Hotel Management te vinden. 3 pupillen van DSSN hebben daar een opleiding in de schoonmaak en de keuken voltooid en brachten ons erheen.
Het was heel fijn om te zien dat de pupillen daar heel hartelijk werden ontvangen. Ze waren daar zogezegd oude bekenden.

Inmiddels gaan er 4 andere pupillen ook naar deze school en de leiding doet er alles aan om de gehandicapten een plekje in de maatschappij van Nepal te geven. In de komende nieuwsbrief (zie website www.projecteninnepal.nl) komt een uitgebreider verslag van ons bezoek. Het was goed om te zien dat onze (en daarmee ook jullie) bijdrage aan DSSN zo goed besteed wordt.

Toob en Anja Meerman
Stichting Projecten in Nepal

*************************************

Openluchtdienst

Op zondag 17 juni 2018 was het weer zover: onze zoveelste openluchtdienst op camping “Buitenhof” bij de familie Dekker in Lewedorp.
Na het hoog zomerse weer van vorig jaar, hadden we deze keer een geheel ander weerbeeld. Donkere wolken pakten zich samen, een frisse wind en de voorspellingen maakten de beslissing niet moeilijk: evenals 2 jaar geleden zou de dienst plaatsvinden in de loods waar het toch behaaglijker was.

Een koor hadden we niet nodig want Theo van Teijlingen met z'n gitaar en met Bert Alderliesten achter het keyboard zou dit wel in orde komen. Omdat deze keer de federatiegemeenten allen uitgenodigd waren en de RK parochieleden van Lewedorp was de belangstelling best wel goed te noemen ondanks het wat sombere weer.

Het thema van de dienst was “ een kerk zonder muren....... laat maar tochten”, deze titel spreekt voor zich.

De evangelielezing was gekozen uit Matheus 5 vers 13 t/m 16, “ wij zijn het zout en het licht dat de wereld leefbaar moet houden, zodat alle mensen de goede dingen kunnen zien en daardoor de Hemelse Vader eren”.
Ook voor de kinderen had Theo een goed verhaal, dit werd uitgebeeld/geschilderd op doek tijdens de kindernevendienst en na afloop van de dienst getoond.

Klik HIER voor het verhaal voor de kinderen

We zongen mooie liederen en zelfs een onbekende canon, wat toch redelijk goed “uit de verf” kwam. Het slotlied was Engelstalig: “we shall overcome”, met hand in hand het 3e couplet.
Een tweetal collectes waren er: de 1e voor de Stichting de Figurant (project van Theo's zus Els in Oeganda) en de 2e voor het Clara hofje in Goes. De opbrengst was in totaal bijna € 400,-

Een toepasselijk gedicht, de gebeden en de RK mis-intenties kwamen duidelijk over, de geluidsinstallatie was prima.

Terugkijkend kunnen we weer constateren dat het een geslaagde viering was met mooie en zinvolle momenten, voor herhaling vatbaar.

Noteert u alvast de datum voor het volgend jaar? Dat zal zijn op 30 juni 2019!

De oecumenische dienst op Hemelvaartsdag werd deze keer gehouden in de protestantse kerk DEO in Driewegen. Het thema in deze dienst: ALLES EN IEDEREEN.
Als teken van verbondenheid werd voor elke gemeente en parochie een kaars aangestoken.

Op palmpasen werden de kruizen, gemaakt door de kinderen van de nevendienst, uitgedeeld aan gemeenteleden in Borssele die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Uitbreiding Federatie de Samenwerking

Op zondag 25 februari 2018 werd de federatie de Samenwerking in de Bethelkerk in Nieuwdorp ondertekend. De protestantse gemeente in Nieuwdorp is toegetreden tot deze federatie. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Jubilate Deo.

Nepal

Begin januari 2018 zijn de opgestuurde spullen gearriveerd in Kathmandu, Nepal. De kinderen en jongeren zien er vrolijk uit op de foto’s terwijl ze de 4 dozen uitpakken. In april hopen Anja en Toob Meerman de “Down Syndrome Society” te bezoeken. Wellicht horen we daarna hoe het met iedereen gaat…?!
Hierbij iedereen hartelijk dank voor uw/je bijdrage aan de actie!

Namens Federatie de Samenwerking", Mieke Rijken-Cijsouw

Kinderdienst

In Nieuwdorp hebben we een vrolijke kinderdienst gevierd met kinderen, jongeren, volwassenen op zondag
4 februari 2018. De gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan leert ons “Omzien naar elkaar”.
Uitleg door liedjes, het verhaal, gebed en het toneelstuk de “barmhartige zakkenrollers” lieten ons nadenken hoe, waar en wanneer we kunnen omzien naar elkaar: met de collecte voor asielzoekers? En door de kaarten die we opsturen om iemand te groeten?

Zondag 14 januari 2018 was de start van de federatie protestantse gemeente "Rond de Zwake". Deze dienst werd gehouden in Driewegen. Wij feliciteren hen van harte!

De jaarlijkse federatieve jeugddienst op 26 november 2017 werd gehouden in de Petruskerk in 's-Heer Arendskerke. Deze dienst was voorbereid door een enthousiaste groep jongeren uit de federatie. Wat een feestelijke dienst is het geworden. Bedankt!
Na de dienst was het mogelijk om na te praten onder het genot van koffie, thee of fris. De jongeren hadden hiervoor zelf koekjes en cake gebakken. Deze werden verkocht en de opbrengst was bestemd voor de Stichting Projecten in Nepal.

Zondag 29 oktober 2017 werd in de Mariakerk in Nisse de Regiodienst gehouden. Het thema van deze dienst was "Als een boom bij de bron". Deze dienst werd geleid door ds. M.J. Wisse en mw. M. Meulensteen. Muzikale medewerking werd verleend door de gelegenheidscantorij, onder leiding van de heer S. Gunst. Ook de organist van de Mariakerk, de heer A. Capel, begeleidde de dienst voortreffelijk.
Na de dienst was er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee, fris en heerlijk gebakken lekkernijen.
Allen die hebben meegewerkt aan deze fijne Regiodienst heel hartelijk dank daarvoor!

Van de Predikant

Het najaar nodigt ons tot bezinning. De prachtige kleuren van de herfst, de wind die met de bladeren speelt, de grijze tonen van mist en regen: ze nodigen ons uit na te denken over voltooiing en loslaten, sterven en wachten op nieuw leven. In vele tradities gedenken we in de herfst hen die ons in het geloof zijn voorgegaan en onze geliefde doden. Zo ook in onze gemeente. We staan stil bij de levens die tot voltooiing kwamen en we lijden mee om leven dat voortijdig afgebroken is. De dankbare herinneringen, de vragen en de pijn spreken we uit voor elkaar en voor God in het vertrouwen dat onze dood bij Hem het einde niet is. Dat vertrouwen heeft de dichteres Ida Gerhardt onder woorden gebracht in het gedicht ‘Genesis’.


Genesis

Oud worden is het eindelijk vermogen
ver af te zijn van plannen en getallen;
een eindelijke verheldering van ogen
voordat het donker van de nacht gaat vallen.

Het is een opengaan van vergezichten,
een bìjna van gehavendheid genezen;
een aan de rand der tijdeloosheid wezen.
Of in de avond gij de zee ziet lichten.

Het is, allengs, een onomstotelijk weten
dat gij vernieuwd zult wezen en herschapen
wanneer men van u schrijven zal: ‘ontslapen’.
Wanneer uw naam op aarde is vergeten.

Uit: Het Sterreschip, 1979.

M.J. Wisse

Op 4 januari 2015 werd de Federatie overeenkomst gesloten in Borssele


---- NIEUWS ----




---VOORUITBLIK---




Kerkdiensten

De kerkdiensten vanuit de Catharinakerk zijn rechtstreeks en achteraf te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl
(Klik HIER om de kerkdiensten te beluisteren)


***NIEUW***

De kerkdiensten van Het Vierhuis i.o. zijn sinds kort voorzien van beeld en geluid en rechtstreeks en achteraf te zien en te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl

(Klik HIER om de kerkdiensten te bekijken en te beluisteren)


Diensten van
Het Vierhuis

Diensten in Nieuwdorp

Diensten in Lewedorp

Diensten in
's-Heer Arendskerke

© 2018 Federatie 'De Samenwerking'